Trestní právo

Nikdo z nás určitě nechce nikdy přijít do bližšího kontaktu s normami trestního práva. Přesto se to člověku stát může, a to aniž by úmyslně porušoval zájmy chráněné trestním zákoníkem (existuje mnoho trestných činů, jejichž skutková podstata je naplněna již nedbalostním jednáním - ublížení na zdraví, obecné ohrožení, porušení povinností při správě cizího majetku apod.). V takovém případě je nanejvýš důležité zajistit si co nejdříve kvalifikované právní zastoupení, neb stanout osamoceně tváří v tvář orgánům činným v trestním řízení se opravdu nevyplácí a ono okřídlené „cokoli řeknete, může být použito proti Vám“ platí v trestním řízení na sto procent. Alfou a omegou kvalifikované obhajoby je to, aby od počátku trestního stíhání byla nastavena její správná taktika a aby tak pro klienta bylo dosaženo v rámci toho, co je objektivně možné, co nejpříznivějšího výsledku jeho trestní věci. Kromě kvalifikované obhajoby ve věcech trestních jsem připraven ujmout se zastoupení Vaší osoby i tehdy, budete-li se trestního řízení účastnit coby poškozený (oběť trestného činu), a zajistit Vám v trestním řízení plné uplatnění všech oprávněných nároků, které Vám jako poškozenému náleží.

S čím můžu pomoct?

  • Doprovod při výslechu na policii a podání vysvětlení
  • Soupis trestního oznámení
  • Zastoupím Vás v každé fázi trestního řízení a obhájím Vaše zájmy.
  • Podání řádných i mimořádných opravných prostředků v trestním řízení, jako jsou odpory, odvolání, dovolání a stížnosti, včetně ústavních
  • Pomoc při vymáhání odškodnění pro poškozené
  • a další