PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Nemovitosti mne provází prakticky od počátku mé profesní dráhy, kdy mým prvním paušálním klientem poté, co jsem v roce 2005 vstoupil do advokátního stavu, byla brněnská pobočka jedné přední české realitní kanceláře. Jsem připraven a plně kvalifikován poskytnout Vám komplexní právní servis při převodu nemovitých věcí, jakož i při jiných právních jednáních týkajících se nemovitostí (jako kupř. při zřízení věcných břemen, zástavních práv, nájemních práv apod.).

Poptávka mých klientů nejen po právním servisu při dispozicích s nemovitými věcmi, nýbrž i po servisu realitním, mě na počátku roku 2015 přivedla k tomu, že jsem spolu se svojí manželkou založil butikovou realitní kancelář Burdych real s.r.o., jež svým klientům poskytuje špičkový servis na poli zprostředkování prodeje nemovitých věcí, při němž je kladen mimořádný důraz na precizní provedení právní stránky každé realitní transakce. Jakožto advokát s téměř dvacetiletou praxí v právu nemovitostí jsem se vícekrát setkal s realitními kauzami, v nichž hrál hlavní roli odbytý právní servis. Dopad neprofesionálního přístupu v této oblasti přitom nemusí být okamžitý, naopak se povětšinou objeví s delším časovým odstupem v situaci, kdy už mnohdy náprava není možná či je značně finančně náročná. Proto zamýšlíte-li jakoukoli dispozici s nemovitými věcmi, dveře mé advokátní kanceláře jsou pro Vás otevřené, račte vstoupit.

S čím můžu pomoct?

  • Koupě, prodej a darování nemovitostí
  • Zápis nebo zrušení věcného břemene
  • Zástavní práva
  • Nájem bytu nebo nebytových prostor
  • Revize úvěrových (hypotečních) smluv
  • Výstavba budov
  • Vznik a změna bytových jednotek
  • Katastrální a stavební řízení
  • Právní audity nemovitostí
  • a další