RODINNÉ PRÁVO

Rodina je jistě to nejcennější, co v životě máme, a ideální bezpochyby je užívat si ji bez toho, že bychom se museli zabývat rodinně-právní úpravou. Život však ideální není a často přináší situace, k nimž chtě nechtě musíme přistoupit skrze normy rodinného práva. Jsem připraven Vás takovými situacemi provést, a to rychle a bezbolestně, pokud je to jen trochu možné.

Na poli rodinného práva ode mě můžete čekat rozumný a konstruktivní přístup, jenž bere ohledy na ty nejnevinnější a nejzranitelnější účastníky rodinně-právních vztahů - na děti. Hledáte-li právního zástupce, který bezhlavě a za každou cenu prosazuje zájmy toho či kterého rodiče, na děti nehledě, nejsem Váš ideální kandidát. Hledáte-li naopak někoho, kdo bude sice důrazně a důsledně hájit Vaše zájmy, ale vždy bude mít na paměti i to, že ve sféře rodinného práva není vítězů a poražených a že je třeba konat tak, aby byl respektován nejlepší zájem dětí, rád Vás uvítám ve své advokátní kanceláři.

S čím můžu pomoct?

  • Rozvod (sepsání návrhu a zastoupení u soudu)
  • Společné jmění manželů (zúžení, rozšíření a vypořádání)
  • Dědictví a problematika dědického práva (sepsání závěti, zastoupení v dědickém řízení)
  • Výživné (návrh na určení výše výživného pro děti, popř. manžela)
  • Svěření dítěte do péče a úprava styku s nezletilým dítětem (sepsání návrhu a zastoupení v soudním řízení)