OBČANSKÉ PRÁVO

Občanskoprávní vztahy nás provází každý den. Nastoupíme do trolejbusu (uzavíráme smlouvu o přepravě), objednáme si kávu v oblíbené kavárně (uzavíráme kupní smlouvu). Ač potom k jízdě MHD ani k posezení u kávy právní pomoc jistě nepotřebujeme, existuje široká skupina občanskoprávních vztahů, které jsou násobně komplikovanější a v nichž se laik už neorientuje. Je třeba sepsat smlouvu, řešit spory se sousedem, vypořádat podílové spoluvlastnictví, uplatnit nárok na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení? K tomu všemu již je kvalifikované právní pomoci bezesporu zapotřebí a já jsem připraven Vám ji poskytnout. Ač „strýček Google“ jistě disponuje mnoha smluvními vzory i zaručenými návody, jen advokát jakožto právní profesionál je připraven Vás vyslechnout a poradit Vám přesně tak, jak si Vaše konkrétní a jedinečná situace žádá.

S čím můžu pomoct?

 • Tvorba a revize smluv
 • Vlastnické právo
 • Společné jmění manželů
 • Spoluvlastnictví
 • Dědické právo
 • Náhrada škody
 • Bezdůvodné obohacení
 • Ochrana spotřebitele
 • Reklamace zboží a služeb
 • Mezinárodní právo soukromé
 • a další